Zespół

Piotr Staroń

Partner Zarządzający

piotr.staron@staronpartners.com

+48 601 453 000

Mec. Piotr Staroń jest założycielem i Partnerem Zarządzającym kancelarii. Wcześniej przez ponad osiem lat kierował działem postępowań sądowych i arbitrażowych w międzynarodowej kancelarii prawnej Wolf Theiss. Pracował także w kancelariach Squire Sanders Wiater sp. k. i Beiten Burkhardt P. Daszkowski sp. k. Doradzał m. in. takim firmom jak: First Title, Polimex-Mostostal, Real, Baltona, Flemingo Duty Free, Eastbridge, Immobel, Polkomtel, Domy Towarowe Centrum, Mostostal Puławy, Icon Capital, Eiffage. Mec. Piotr Staroń ma doświadczenie w pracy po stronie administracji publicznej. Był radcą prawnym Biurze Prawnym Kancelarii Prezydenta RP, gdzie doradzał w sporach sądowych, oraz uczestniczył z ramienia Kancelarii Prezydenta w pracach legislacyjnych Sejmu. Wcześniej pracował w Biurze Prawnym oraz Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy, gdzie prowadził postępowania sądowe dotyczące nieruchomości i odpowiedzialności odszkodowawczej za decyzje administracyjne. Doradzał na rzecz spółek m. st. Warszawy m.in. „Budowa Stadionu Narodowego”, „Ratusz Wilanów”, „Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej”, „Trasa Świętokrzyska”. Reprezentował także Prezydenta m. st. Warszawy w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w sprawie dotyczącej roszczeń dekretowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Tłumacz z języka angielskiego. Posługuje się także językiem niemieckim oraz rosyjskim. Posiada uprawnienia coacha.

Katarzyna Fabiszewska

Radca prawny

katarzyna.fabiszewska@staronpartners.com

Mec. Katarzyna Fabiszewska jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie nieruchomości oraz sporach dotyczących nieruchomości. Posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu procesu inwestycyjnego zarówno od strony transakcyjnej, jak i postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zagospodarowania przestrzennego, pozwoleń na budowę, ochrony konserwatorskiej, a także w sprawach dotyczących opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowego studium z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Posługuje się językiem angielskim.

Krystyna Żbikowska

Adwokat

krystyna.zbikowska@staronpartners.com

Adwokat Krystyna Żbikowska zajmuje się prowadzeniem postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego oraz prawa pracy. Jej doświadczenie obejmuje między innymi spory z zakresu nieruchomości, odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa oraz dotyczące obowiązków informacyjnych spółek publicznych prowadzonych przed Komisją Nadzoru Finansowego. Jej zainteresowania zawodowe obejmują także spory z zakresu prawa rodzinnego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Posługuje się językiem angielskim.