Kancelaria Staroń & Partners (wspólnie z White& Case i Wolf Theiss) reprezentowała indyjskich inwestorów Flemingo DutyFree w sprawie przeciwko Polsce wniesionej na podstawie  umowy o wzajemnej ochronie i popieraniu inwestycji  Indie-Polska (BIT).

W wyroku z  12 sierpnia 2016 Trybunał  orzekł na korzyść Flemingo DutyFree, utrzymując, że Polska jest odpowiedzialna za celowe i bezprawne wywłaszczenie inwestycji Flemingo DutyFree przez Polskie Porty Lotnicze (PPL) bez odszkodowania oraz, że nie zapewniła inwestorowi sprawiedliwego i równego traktowania  w świetle obowiązków wynikających z umowy  w wzajemnej ochronie i popieraniu inwestycji.

Trybunał zasądził obowiązek wypłaty inwestorom przez Polskę odszkodowania w wysokości 20 milionów euro.

Kancelaria Staroń & Partners specjalizuje się w postępowaniach arbitrażowych przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym na podstawie umów o wzajemnej ochronie i popieraniu inwestycji. Sprawa Flemingo Duty Free jest pierwszą w historii sprawą przeciwko Polsce  w której został wydany wyrok zasądzający odszkodowanie dla inwestora.