RODO

Strona główna » RODO

Od 25 maja 2018 r. w Polsce  oraz pozostałych krajach Unii Europejskiej obowiązuję Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Administratorem danych osobowych jest Staroń & Partners sp. k. („S&P”); adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa). Dane są przetwarzane w celach kontaktowych, w tym do udzielania informacji o: zmianach przepisów prawa oraz praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji publicznej, a także informacji o wydarzeniach dotyczących bieżących zagadnień prawnych, gospodarczych i kulturalnych, m.in. poprzez wysyłkę newsletterów S&P.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wykonania obowiązków spoczywających  na S&P zgodnie z przepisami prawa, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których S&P realizuje wskazane cele, w tym podmiotom realizującym usługi księgowe oraz utrzymującym infrastrukturę IT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a w zakresie zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług prawnych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.

Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy  oraz po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów, przepisów o przedawnieniu roszczeń aż do upływu terminów wnoszenia skarg nadzwyczajnych i innych nadzwyczajnych środków zaskarżania orzeczeń sądowych. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pytania dotyczące ochrony prywatności w S&P można kierować, na adres: office@staronpartners.com .

Zasady dotyczące cookies

Staroń & Partners sp.k., jako usługodawca strony www.staronpartners.com przechowuje i uzyskuje dostęp do cookies, tj. niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych na twardym dysku, lub innym nośniku danych użytkownika, w celu: prawidłowego funkcjonowania strony www.staronpartners.com  konfiguracji strony www.staronpartners.com, bezpieczeństwa i niezawodności strony www.staronpartners.com, monitorowania stanu sesji, wyświetlania reklam, dostosowania wyświetlanych informacji do użytkownika lub analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń strony internetowej.
Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Staroń & Partners sp.k. na Twoim urządzeniu, wyrażasz za pomocą ustawień zainstalowanej na Twoim urządzeniu przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Staroń & Partners sp. k.
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa

e-mail: office@staronpartners.com
tel: +48 601 453 000

Staroń & Partners - radca prawny Piotr Staroń
Przewiń na górę