Polityka prywatności serwisu staronpartners.com

W nawiązaniu do ustawy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), mając na celu wyjaśnienie użytkownikom strony internetowej staronpartners.com stosowanej przez STAROŃ & PARTNERS sp.k. polityki prywatności, stosuje się niniejszy dokument.

Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie ze strony internetowej staronpartners.com oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności.
 2. Administratorem danych zbieranych na stronie internetowej staronpartners.com i podstronach jest: STAROŃ & PARTNERS sp.k., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, NIP: 52-52-605-343
 3. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie internetowej staronpartners.com są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dane są zbierane i przetwarzane w celu wykonania usługi, odpowiedzi na zadane pytanie, zawarcia umowy.
 6. Administrator może przekazać przetwarzanie danych osobowych klienta pracownikom oraz firmom świadczącym usługi dla Administratora danych. Mogą to być między innymi: biuro rachunkowe, podmiot realizujący płatności elektroniczne i przelewy, odpowiedzi na zapytanie ofertowe, faktury itp.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do tego.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Ma również prawo do modyfikacji i zaprzestani przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Cookies

 1. Serwis staronpartners.com automatycznie zbiera i przetwarza dane osób odwiedzających naszą stronę internetową. Proces ten wykorzystuje zachowywanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego użytkownika.
 2. Wśród uzyskiwanych danych są: adresy IP, adresy strony odsyłającej, typ systemu operacyjnego i typ przeglądarki.
 3. Głównym celem zbierania i przetwarzania danych jest zbieranie statystyk odwiedzin strony i analiza zachowań użytkowników w trakcie aktywności na stronie internetowej.
 4. Domyślnie przeglądarki internetowe mają włączoną opcję korzystania z plików cookies, jednak w każdym momencie można zmienić te ustawienia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych dostawców oprogramowania.
 5. Nie udostępniamy pozyskanych danych osobom trzecim, wyjątkiem jest wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, który działa na podstawie i w granicach prawa powszechnie obowiązującego.

Postanowienia końcowe

 1. Staronpartners.com informuje, iż ma prawo do zmian w polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.
 2. O wszystkich zmianach będziemy informować.
 3. W naszym Serwisie znajdują się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od nas i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis staronpartners.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy.
 4. Jeśli nie wyrażasz zgody na zbieranie i przetwarzanie danych, niezwłocznie opuść stronę internetową staronpartners.com.
 5. Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie, napisz do nas na adres: office@staronpartners.com.