Obszary praktyki

Nie ma spraw trudnych lub łatwych, dużych lub małych, są wyłącznie sprawy wygrane lub przegrane.

Zakres naszych usług obejmuje wszelkiego typu spory sądowe, administracyjne i arbitrażowe. Reprezentujemy duże i małe firmy, organizacje non profit, instytucje, organy administracji samorządowej i rządowej oraz osoby fizyczne, we wszelkich postępowaniach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Według procedury

 • Postępowania karne
 • Postępowania gospodarcze
 • Postępowania cywilne
 • Postępowanie administracyjne, w tym w sprawach podatkowych, celnych i ubezpieczeń społecznych
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Arbitraż krajowy
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Postępowania karno-skarbowe
 • Postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

Według sektora gospodarki

 • Usługi prawne
 • Ubezpieczenia
 • Transport
 • Nieruchomości
 • Lotnictwo
 • IT
 • Life science
 • Dewelopment
 • Budownictwo
 • Bankowość
 • Inne

Według dziedziny prawa

 • Prawo bankowe
 • Prawo budowlane i dotyczące zagospodarowania przestrzennego
 • Prawo deliktów
 • Prawo funduszy UE
 • Prawo karne
 • Prawo lotnicze
 • Prawo nieruchomości
 • Prawo restrukturyzacyjne
 • Prawo rodzinne
 • Prawo spółek
 • Prawo ubezpieczeniowe
 • Prawo umów
 • Prawo upadłościowe
 • Prawo windykacji
 • Prawo własności intelektualnej i przemysłowej