Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Strona główna » Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zostałem poinformowany/Zostałam poinformowana, że:

  1. administratorem moich danych osobowych jest Staroń & Partners sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 111, dalej jako „Kancelaria” oraz że mogę kontaktować się z Kancelarią za pośrednictwem poczty lub pod adresem email: office@staronpartners.com;
  2. moje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię na podstawie art. 6 ust. 1 lit. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) w związku z zamiarem zawarcia umowy, a także w celu udzielania odpowiedzi na zadane pytania oraz w celach marketingowych;
  3. moje dane osobowe mogą być powierzone przez Kancelarię podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Kancelarii, prawnikom, aplikantom radcowskim i adwokackim oraz radcom prawnym i adwokatom współpracującym z Kancelarią, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Kancelarii w związku z obsługą systemów informatycznych i teleinformatycznych,
  4. moje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej;
  5. moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, przez okres dwóch lat od dnia skutecznego przedawnienia roszczeń przeciwko Kancelarii lub do czasu prawomocnego lub ostatecznego zakończenia postępowań związanych z dochodzeniem roszczeń przeciwko Kancelarii związanych ze świadczeniem usług;
  6. przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ich przenoszenia;
  7. przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych narusza przepisy;
  8. podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia usług prawnych przez Kancelarię;
  9. mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

Staroń & Partners sp. k.
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa

e-mail: office@staronpartners.com
tel: +48 601 453 000

Staroń & Partners - radca prawny Piotr Staroń
Przewiń na górę